“Travmalarının kalıcı olmaması için çocuklar, en kısa sürede günlük rutinlerine dönmeli”

0

Depremin can ve mal kaybına sebep olan sarsıcı büyük afetlerden biri olduğunu anımsatarak sözlerine başlayan Dr. Öğr. Üyesi Öz, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda büyük travmatik belirtilere neden olabileceğini ve bu belirtilerin kalıcı bir hale dönebileceğini ifade etti. Öğretim Üyesi, özellikle küçük çocukların deprem ile ilgili bilgiye sahip olmaması durumunda gelişen sorunların bilinçaltına yerleşerek ileri yaşlarda büyük sorunlara neden olabileceğini vurguladı.

Deprem sonrası gelişebilecek psikiyatrik belirtilerin değişiklik gösterebileceğine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Öz, “Belirtiler; çocukların yaşı, gelişim dönemi, yaşadığı travmanın şekli (depremi yaşama, kardeş-ebeveyn ölümü, enkazın altında kalma, başka ölümlere şahit olma, yıkımları görme gibi…) veya depremin olduğu yere uzaklıkları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Travmanın olduğu süreçlerde görülebilecek belirtiler aslında travmaya verilen bir yanıttır, hastalık olarak değerlendirilmez.” diye ifade etti.

“DEPREM GİBİ CİDDİ TRAVMATİK OLAYLAR YAŞAYAN ÇOCUKLAR; KENDİLERİNİ KORKMUŞ, KAYGILI VE GERGİN HİSSEDEBİLİRLER”

Deprem yaşayan çocuk ve ergenler, günlük yaşam gereksinimlerini ve genel ruh sağlıklarını etkileyebilen sorunlar yaşayabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Öz, “Bu sorunların başında yaşadıkları travmaya bağlı gelişen korku gelir. Deprem gibi ciddi travmatik olaylar yaşayan çocuklar; kendilerini korkmuş, kaygılı ve gergin hissedebilirler. Sürekli depremi tekrar yaşama korkusu ve sürekli tetikte olma durumunda olabilirler. Depremle ilgili kabus görebilir, uykuya dalmakta ve sürdürmekte zorluk çekebilirler. Kendilerine depremi hatırlatan yerlerden, kişilerden veya etkinliklerden kaçınabilirler. Depremde ebeveynini, arkadaşlarını, aile üyelerinden birini veya evlerini kaybeden çocuklar üzüntü ve yas duyguları yaşayabilirler. Yas sürecinde çevrelerine odaklanmakta güçlük yaşayabilir, olaylar karşısındaki düşünce içeriklerini, depremde yaşadıkları kayıpları ile şekillendirebilirler.” dedi.

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNA DİKKAT!

Depremin çocukların psikolojileri üzerine önemli ve uzun süreli etkilerinden en önemlisinin “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” olduğuna işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Öz, bu bozuklukta çocuklarda sürekli korku, kaygı duyguları, tetik halinde olma, travmatik olayın hatırlatan durumlardan kaçınma görülebildiğini kaydetti. Deprem sonrası kayıp ve travma yaşayan çocuk ve ergenlerde depresyon gelişebildiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Öz, “Depresyon kendini üzüntü, motivasyon eksikliği, umutsuzluk, uyku ve iştah sorunları ile gösterebilir. Deprem travması sonrası çocuklar, gelecek yaşamlarında başkalarına güvenmek, bağlanmak ve kendilerini güvende hissetmekte zorlanabilirler. Bu ruhsal belirtiler tedavi edilmediğinde ileriki dönemde olumsuz duygularla başa çıkabilmek için alkol-madde bağımlılığı gibi sorunlar gelişebilir. Okul öncesi dönemde; yatak ıslatma, bağırsak kontrolünün kaybı, irritabilite, huzursuzluk, aşırı duyarlılık, parmak emme, tırnak yeme, anneye aşırı bağlılık, ayrılık kaygısı, hareketlilikte artma ya da azalma, yeme ve uyku sorunları, yalnız yatamama, kabus görme, somatik yakınmalar, olayı yeniden yaşama gibi belirtiler görülebilmektedir.” şeklinde konuştu.

Okul çağındaki çocuklarda korkuların; huzursuzluk, hırçınlık, ebeveynden ayrılamama, somatik yakınmalar, dikkat sorunları, okul başarısında düşme, okula gitmek istememe, ilgide azalmalar, mutsuzluk, yeme ve uyku sorunları, kabus görme, olayı yeniden yaşantılama gibi belirtilerle gösterdiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Büşra Öz, ergenlik döneminde ise çevreden kendini; soyutlama, içe kapanma, öfke, saldırganlık, riskli davranışlar, somatik yakınmalar, intihar düşünceleri, depresyon, kaygı, korku, akademik başarıda düşme, okula devamsızlık yapma, yeme ve uyku sorunları ile dikkat sorunları şeklinde kendini gösterdiğini kaydetti.

“ÇOCUKLARLA KONUŞMAMAK, OLAYLARI GİZLEMEK KORKU VE KAYGIYI DAHA DA ARTTIRACAKTIR”

Deprem bölgesinde olan, sarsıntıyı hisseden veya konuşulanlar/görüntülerden depremi duyarak etkilenen çocuklar ile deprem hakkında konuşmak gerektiğinin altını çizen Öğretim Üyesi, “Çocuklarla konuşmamak, olayları gizlemek korku ve kaygıyı daha da arttıracaktır. Konuşma yapmadan önce çocukların duygularını düşüncelerini dinlemek gereklidir. Konuşmayan çocukların duygu ve düşüncelerini resimlerinden veya oyunlardan anlayabiliriz.” dedi.

“KENDİ EVİ, OKULUNUN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ NE GİBİ ÖNLEMLER ALINDIĞINI BİLMEK ÇOCUĞU RAHATLATABİLİR”

Depremi anlatırken basit ve korkutucu olmayan bir dil kullanılmasının önemine vurgu yapan Büşra Öz, “Çocukların gelişim dönemlerine göre anlatım şekli de değişecektir. Okul öncesi dönemde deprem somutlaştırılarak oyunla anlatılabilir. Daha büyük çocuklar ev dışında daha çok vakit geçirdikleri için daha fazla bilgiye maruz kalırlar. Bu dönemdeki çocuklarla depremle ilgili konuşurken; yer kabuğunun hareketliliği ve depremin nasıl bir doğa olayı olarak ortaya çıktığı anlatılabilir. Çocukların yaşları büyüdükçe sordukları soru sayısı ve öğrenmek isteyeceği ayrıntı miktarı artacaktır. Bu sorulara doğru ancak kısa ve net cevaplar verilmeye çalışılmalıdır. Deprem ve etkileri konusunda kısaca bilgilendirilen çocuğun ihtiyacı, kendisinin güvende olduğunu hissetmektir. Kendi evi, okulunun güvenliği ile ilgili ne gibi önlemler alındığını bilmek çocuğu rahatlatabilir.” ifadelerine yer verdi.

Deprem nedeniyle diğer illere göç eden çocukların okullarına devam ettiğine dikkat çeken Öğretim Üyesi Öz, bu durumda ailelerin çocuklarına sınıfa yeni katılan arkadaşları olabileceğinden bahsetmesi gerektiğinin üzerine durdu. Depremzede veya afetzede gibi damgalayıcı, hatırlatıcı kelimelerin kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Öz, “Yeni gelen arkadaş ya da yeni çocuk olarak bahsedilebilir. Yeni arkadaşında başka bir şehre ve okula geldiği için stres belirtileri olabileceği konuşulmalıdır. Böyle bir durumla karşılaşırsa yeni arkadaşına karşı daha sıcak ve olumlu davranması, oyunlara davet edebileceği belirtilmelidir.” şeklinde konuştu.

Deprem sonrası çocuk ve gençlerde travmaları önlemek için tavsiyelerde bulunan Büşra Öz, sözlerine şu şekilde devam etti:

“ÇOCUKLARIN DUYGULARINI İFADE ETMEK, OLAYLARI ZİHİNLERİNDE YENİDEN İŞLEMLEYEBİLMEK İÇİN OYUNA İHTİYAÇLARI VARDIR”

“Öncelikle çocuklara güvenli barınak, yiyecek, temiz suya erişimin sağlanması, ihtiyaç duydukları tıbbi tedavilerin sağlanması, bunlarla birlikte kaos ortamında olası şiddet ve sömürüden korunmaları gerekir. Çocukların duygularını ifade etmek, olayları zihinlerinde yeniden işlemleyebilmek için oyuna ihtiyaçları vardır. Bu ortamı sağlamak, onlara oyun arkadaşı olmak, oyunu onların yönetmesine izin vermek faydalıdır. İlk fırsatta çocuklara düzenli yemek, uyku ve eğitim saatleri belirleyerek bir rutin oluşturmak güven ve normallik hissini artıracaktır. Çocuklar yaşlarına uygun biçimde yardım çalışmalarına dahil edilebilir. Bölgedeki çocuklar kaldıkları ortamın toplanması, eşyaların düzenlenmesi gibi etkinliklerde görevlendirilebilir; bunlar kontrol duygusu hissetmelerini sağlar, dayanıklılık ve iyileşmeyi teşvik edebilir.”

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN ALANLAR YARATIP OKUL DÜZENİ SAĞLANMAYA ÇALIŞILMALIDIR”

Çocukların travmalarının kalıcı olmaması için en kısa sürede günlük rutinlerine dönmesinin önemine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Öz, “Bu deprem bölgesinde kalan çocuklar kadar, uzakta olan diğer çocuklar için de geçerlidir. Tatilin uzaması; çocukların haberlere daha fazla maruz kalmasına, kaygılarının artmasına ve okuldaki destekleyici sistemden uzak kalmalarına sebep olur. Deprem bölgesindeki çocuklar için uygun alanlar yaratıp okul düzeni sağlanmaya çalışılmalıdır. Deprem bölgesi dışındaki çocukları travmadan korumak için onların haberleri izlemeleri kısıtlanmalı, onlarla vakit geçirilmeli ve konuşulmalıdır.” dedi.

BU BELİRTİLER VARSA PROFESYONEL BİR RUH SAĞLIĞI DESTEĞİ ALMASI GEREKLİ!

Deprem sonrası çocuk ve ergenler ebeveynlerine önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Öz, “Erken dönemde bazı belirtilerin gelişebileceğini bilmek, öncelikle çocukları desteklemek, kendi aileleri ve akranları ile birlikteliklerini sağlamak, resim çizmelerini ve oyun oynamalarını teşvik etmek, bulunduğu yerdeki şartlara uygun bir rutin oluşturmak, deprem bölgesi dışındakilerin de günlük rutinlerini devam ettirmesini sağlamak, özellikle okula göndermek travmanın etkilerini azaltmada yeterlidir. Eğer korku ve endişe hali tüm gün kalıcı olarak devam ediyorsa, çocuk arkadaşları ve ailesi dahil kendini sosyal çevresinden geri çekiyor ve içine kapanıyorsa, gün içinde ruh hali geniş bir dalgalanma gösteriyorsa, saldırgan ve yıkıcı davranışlar gösteriyorsa, uyumak, yemek gibi günlük işlevlerde sorun yaşıyorsa, depremle ilgili üzücü anılar zihninde sık sık yeniden canlanıyorsa, kendine zarar verme davranışı varsa profesyonel bir ruh sağlığı desteği alması gereklidir.” diyerek sorumluları uyardı.

Son olarak Dr. Öğr. Üyesi Büşra Öz, Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde Düzce’ye göç eden depremzede çocuk ve ergenlere randevusuz muayene imkanı sunduklarını da sözlerine ekledi.

ALINTI KAYNAK: https://www.sabah.com.tr/saglik/2023/03/08/travmalarinin-kalici-olmamasi-icin-cocuklar-en-kisa-surede-gunluk-rutinlerine-donmeli

deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu veren siteler angelbets.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli escort istanbul escort Ankara escort bursa escort bursa escort kurtkoy escort avclar escort maltepe escort ataşehir escort pendik escort kartal escort ataşehir escort kurtköy escort escort bursa escort ankara bursa escort izmit escort bursa escort ankara escort şişli escort istanbul escort bakırky escort mecidiyeky escort işli escort toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com şişli escort